Länkar

Känner Du till någon plats på internet som du vill tipsa oss andra om?

SCAA – Swedish Council on Alcohol and Addiction. De säljer bland annat tolvstegsinriktad litteratur och videofilm. Hemsidan innehåller också länkar till hemsidor för behandlingshem som är medlemmar i Föreningen Minnesotamodellen i Sverige.
Anonyma alkoholister – information och möteslistor för hela Sverige
ACoA – självhjälpsgrupp för vuxna barn till alkoholister och andra som har vuxit upp i dysfunktionella hem
Al-Anon – självhjälpsgrupper för vuxna och tonåringar
Anonyma Narkomaner – information och möteslistor för hela Sverige
Recovering couples – här finns hemsida för par i tolvstegsrörelsen som kämpar för att få en bra relation eller ett fungerande äktenskap som nykter och drogfri. Här finns även möteslista för grupper i Sverige
Hazelden – hemsida för ett av USAs mest välkända behandlingshem, tolvstegsinriktat, i Minnesota. De har också ett förlag med en ganska omfattande produktion av skrifter kring beroende och behandling
Sluta spela – hemsida kring spelberoende
Beroendesidan – en möjlig länk om läkemedel, dock endast bensodiazepiner. Vissa delar är ideologiskt föråldrade, medan andra kan vara värda att sprida
RNS – Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Dopingjouren – en rikstäckande telefonrådgivning dit du kan ringa anonymt med dina frågor om dopning
Drugsmart – sidor där unga och föräldrar får information och kan diskutera drogor och alkohol. Dessutom finns ett spel där man ska ta sig igenom en fredagskväll utan drogor.
DrugNews – vilar på en drogrestriktiv och demokratisk grundsyn och bevakar självständigt och allsidigt nyheter om tobak, alkohol, narkotika och andra droger
Drogportalen – En gemensam hemsida för några organisationer som är verksamma på alkohol- och narkotikaområdet
alkoholkommittén – statliga alkoholkommittén arbetar för att minska berusningsdrickande och alkoholskador
Motorförarnas Helnykterhets-Förbund – här finns allt som är värt att veta om alkolås
Stadprojektet – Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem. Forskning och metodutveckling
CAN – Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning
Folkhälsoinstitutet
Polisens hemsida – Gå in på Brott, välj Narkotika
European Cities aganinst Drugs – verkar mot legalisering av narkotika. Stockholm var initiativtagare till organisationen
NCADI – The National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information