Verksamhet

Energibranschens Resurscentrum har till uppgift att bistå branschen med omvärldsbevakning, utbildning, rådgivning och metodutveckling i alkohol- och drogfrågor.

Resurscentrum finansieras i första hand av medlemsavgifter av företag i energibranschen men även av enskilda företagsuppdrag till uppdragsanpassade priser.

 

I Resurscentrums service till medlemsföretagen i nätverket ingår:

  • Nyhetsbrev med omvärldsbevakning och nya rön 3 ggr/år

  • Telefonrådgivning (sorteringssamtal ca 20 min)  

  • Kvalificerad utbildning och rådgivning till bra pris

  • Initiativ i branschgemensamma frågor och förmedling av kontakter mellan energiföretag

  • Uppbyggnad och underhåll av denna hemsida med tillgång till en stor faktabank och material från olika energiföretag

  • Bättre pris på rehabilitering genom våra ramavtal med exempelvis Nämndemansgården (f.n. 8% rabatt på gällande prislista)

  • Nätverksträffar till självkostnadspris arrangerade av medlemsföretagen och Resurscentrum