Verksamhetsansvariga för Resurscentrum: - Anki Hansson och Stefan Brattfeldt

Anki och Stefan ger här sin bild av nyttan av att vara med i EBRID:s nätverk för energibranschen.

                                           -- Anki-Stefan_2.jpg

                  

Det är med stolthet vi kan konstatera att Energibranschen är unik med att ha ett branschgemensamt nätverk i alkohol- och drogfrågor.

 

Att vara med i EBRID-nätverket är ett naturligt komplement och stöd till bland annat chefer, skyddsombud, företagshälsovården och HR-avdelningen, anser Anki och Stefan i Resurscentrum. 

 

Vi ser att Resurscentrums viktigaste uppgift i framtiden är att ge goda förutsättningar till ett ”levande” nätverk, med möjlighet att i olika forum kunna diskutera och ta del av andra medarbetares, chefers, skyddsombuds faktiska erfarenheter av problem med alkohol- och drogproblem bland de anställda.

 

Vi har under de år vi haft förmånen att driva nätverket sett att detta varit en stor framgångsfaktor för att kunna jobba aktivt med frågan ute på företagen.

 

Att utbyta tankar och känslor, men också regler och strukturer av det som faktiskt fungerar eller inte fungerar med övriga som jobbar inom samma bransch, ger en kontinuerlig utveckling i alkohol- och drogfrågan.

 

Vision

”En nykter och drogfri arbetsmiljö främjar klara tankar och stadiga händer i energimiljön”