Referensgrupp

Referensgruppen för EBRID är ett stöd för Anki och Stefan i arbetet att driva och utveckla verksamheten vidare, enligt Nätverksmedlemmarnas behov och önskningar, till ett värdefullt Resurscentrum. Dessutom adjungeras vid behov andra personer med olika kompetenser .

EBRIDS referensgrupp

-- Handslag litet.gif (handslag litet)

Om du klickar på deras namn får du se hur de ser ut och vad de berättar om sig själva samt hur de ser på Nätverkets framtidsmöjligheter och behov.