Nätverkskonferenser

Varje år har EBRID som mål att i samarbete med ett medlemsföretag arrangera en nätverkskonferens till självkostnadspris. Tema och innehåll styrs av värdföretaget och Resurscentrum tillsammans utifrån intresse och vad som är aktuellt inom verksamhetsområdet.

Nätverkskonferensernas syfte och mål är att förmedla nyheter och stimulera kommunikationen mellan medlemsföretagen inom nätverket. Allt för att lära av varandra och dra nytta av varandras erfarenheter i intressanta frågeställningar.