Rådslag 2013

Så här såg inbjudan till rådslaget 2013 ut - mer fanns att läsa i nyhetsbrev nr 2 2013.

Tema: Principer för alkohol - och drogtestning 

−     Personlig integritet eller säker arbetsmiljö?

Alkohol- och drogtester utförs idag på mer än varannan större arbetsplats i landet och allt fler går från att endast testa vid nyanställning och misstanke till att införa slumpvisa tester också på de redan anställda. Argumenten mot testning handlar ofta om drogtesters inkräktande på den personliga integriteten, men frågan är hur den kan bevaras och samtidigt kombineras med hög säkerhet för andras liv och hälsa?

 

I dialog kommer vi att ta upp:

  • Hur ser nuläget ut på arbetsplatserna i fråga om alkohol och droger?
  • Vilka krav ska ställas på alkohol- och drogpolicy mm? 
  • Vad säger lagen?
  • Drogtester – syfte, när, vem, hur… och sen då?
  • Fallbeskrivningar!

Målgrupp:
Rådslaget riktar sig till dig som är HR-stöd, chef, skyddsombud, facklig representant med flera som hanterar frågor kring alkohol och droger i ditt arbete. Perfekt tillfälle för dig som är intresserad av den allmänna utvecklingen på området eller har specifika frågeställningar att ta upp i dialog med andra i nätverket och dagens expertpanel (se nästa sida).

 

Frågor kan lyftas direkt på plats under rådslaget eller skickas in via mail i förväg till resurscentrum@ebrid.org.

 

Plats:        Svensk Fjärrvärme, Olof Palmes gata 31, Stockholm (Konferenslokal Granen)
Tid:          Tisdag 28 maj 2013 kl. 13.00–16.00
Kostnad:   800:-  

 

Du anmäler dig genom att maila till resurscentrum@ebrid.org
(ange namn, tfn.nummer, mail- och fakturaadress) alternativt ringa till Anki Hansson 070-392 77 44

 

Sista anmälningsdag: 16 maj 8 maj 2013

 

Ladda ner pdf.

 

Expertpanelen består av:

Maria Krajnc från Nämndemansgårdens behandlingshem (NMG)

 

 

"Maria Krajnc är alkohol- och drogterapeut på Nämndemansgården. Maria har lång erfarenhet av arbete med beroendeproblematik och anhörigbehandling. Hon arbetar med motiverande samtal och konfrontationer. Hon håller även i många av NMG utbildningar däribland chefsutbildningar.

 -- Maria Krajnc Nämndemansgården.jpg (maria Krajnc)

 Maria Krajnc

Ann-Marie Samuelsson

och

Elisabet Fagerblom från

Alere Toxicology AB

Alere Toxicology är ett diagnostikföretag, som arbetar med olika typer av högkvalitativa medicinska analyser. Verksamheten domineras av narkotikarelaterade drogtester.
 

 

Ann-Marie och Elisabeth är Leg. Sjuksköterskor och ansvariga för servicen kring arbetsplatstestning

 -- Ann-Marie Samuelsson Alere drogtestftg.jpg

 Ann-Marie Samuelsson

 

-- Elisabet Fagerblom Alere drogtestftg.jpg Elisabet Fagerblom

Moderator är

Anki Hansson från EBRID

Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor har till uppgift att bistå branschen med omvärldsbevakning, utbildning, rådgivning och metodutveckling i alkohol- och drogfrågor. 

Anki driver tillsammans med Stefan Brattfeldt verksamheten i Nätverket EBRID.
Anki arbetar som beteendevetare med vidareutbildning inom alkohol- och droger i arbetslivet. Hon har även specialistutbildning i beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU/OBM)

 -- anki_2.jpg

 Anki Hansson