VI HJÄLPS ÅT

Vi talar samma språk.

Vi utbyter erfarenheter.

Vi har ett gemensamt resurscentrum.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli medlem!

Medlemskap i Nätverket bygger på aktiv medverkan i en fråga där alla tjänar på att hjälpas åt.

Nätverket bildades 1994 av intresserade energiföretag och har som syfte att:
  • energibranschens företag ska kunna utveckla ett likartat förhållningssätt till alkohol och droger i arbetslivet
  • lära av varandras erfarenheter
  • gynna gemensam fortbildning i alkohol- och drogfrågor

    Om Din arbetsplats/företag tillhör energi- och kraftbolagen är ni välkomna att söka medlemskap i Nätverket