länkar

Känner Du till någon plats på internet som du vill tipsa oss andra om?

SCAA - Swedish Council on Alcohol and Addiction. De säljer bland annat tolvstegsinriktad litteratur och videofilm. Hemsidan innehåller också länkar till hemsidor för behandlingshem som är medlemmar i Föreningen Minnesotamodellen i Sverige.
Anonyma alkoholister - information och möteslistor för hela Sverige
ACoA - självhjälpsgrupp för vuxna barn till alkoholister och andra som har vuxit upp i dysfunktionella hem
Al-Anon - självhjälpsgrupper för vuxna och tonåringar
Anonyma Narkomaner - information och möteslistor för hela Sverige
Recovering couples - här finns hemsida för par i tolvstegsrörelsen som kämpar för att få en bra relation eller ett fungerande äktenskap som nykter och drogfri. Här finns även möteslista för grupper i Sverige
Hazelden - hemsida för ett av USAs mest välkända behandlingshem, tolvstegsinriktat, i Minnesota. De har också ett förlag med en ganska omfattande produktion av skrifter kring beroende och behandling
Sluta spela - hemsida kring spelberoende
Beroendesidan - en möjlig länk om läkemedel, dock endast bensodiazepiner. Vissa delar är ideologiskt föråldrade, medan andra kan vara värda att sprida
RNS - Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Dopingjouren - en rikstäckande telefonrådgivning dit du kan ringa anonymt med dina frågor om dopning
Drugsmart - sidor där unga och föräldrar får information och kan diskutera drogor och alkohol. Dessutom finns ett spel där man ska ta sig igenom en fredagskväll utan drogor.
DrugNews - vilar på en drogrestriktiv och demokratisk grundsyn och bevakar självständigt och allsidigt nyheter om tobak, alkohol, narkotika och andra droger
Drogportalen - En gemensam hemsida för några organisationer som är verksamma på alkohol- och narkotikaområdet
alkoholkommittén - statliga alkoholkommittén arbetar för att minska berusningsdrickande och alkoholskador
Motorförarnas Helnykterhets-Förbund - här finns allt som är värt att veta om alkolås
Stadprojektet - Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem. Forskning och metodutveckling
CAN - Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning
Folkhälsoinstitutet
Polisens hemsida - Gå in på Brott, välj Narkotika
European Cities aganinst Drugs - verkar mot legalisering av narkotika. Stockholm var initiativtagare till organisationen
NCADI - The National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information