Länkar

Länkar

Känner Du till någon plats på internet som du vill tipsa oss andra om?

Maila mig: borje@ebrid.org

SCAA – Swedish Council on Alcohol and Addiction. De säljer bland annat tolvstegsinriktad litteratur och videofilm. Hemsidan innehåller också länkar till hemsidor för behandlingshem som är medlemmar i Föreningen Minnesotamodellen i Sverige.

Anonyma alkoholister – information och möteslistor för hela Sverige

ACoA – självhjälpsgrupp för vuxna barn till alkoholister och andra som har vuxit upp i dysfunktionella hem

Al-Anon – självhjälpsgrupper för vuxna och tonåringar

Anonyma Narkomaner – information och möteslistor för hela Sverige

Recovering couples – här finns hemsida för par i tolvstegsrörelsen som kämpar för att få en bra relation eller ett fungerande äktenskap som nykter och drogfri. Här finns även möteslista för grupper i Sverige

Hazelden – hemsida för ett av USAs mest välkända behandlingshem, tolvstegsinriktat, i Minnesota. De har också ett förlag med en ganska omfattande produktion av skrifter kring beroende och behandling

Sluta spela – hemsida kring spelberoende

RNS – Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Dopingjouren – en rikstäckande telefonrådgivning dit du kan ringa anonymt med dina frågor om dopning

Drugsmart – sidor där unga och föräldrar får information och kan diskutera drogor och alkohol. Dessutom finns ett spel där man ska ta sig igenom en fredagskväll utan drogor.

DrugNews – vilar på en drogrestriktiv och demokratisk grundsyn och bevakar självständigt och allsidigt nyheter om tobak, alkohol, narkotika och andra droger

Drogportalen – En gemensam hemsida för några organisationer som är verksamma på alkohol- och narkotikaområdet

alkoholkommittén – statliga alkoholkommittén arbetar för att minska berusningsdrickande och alkoholskador

Motorförarnas Helnykterhets-Förbund – här finns allt som är värt att veta om alkolås

CAN – Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning

Folkhälsomyndigheten

Polisens hemsida – Gå in på Brott, välj Narkotika

European Cities aganinst Drugs – verkar mot legalisering av narkotika. Stockholm var initiativtagare till organisationen

NCADI – The National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information