Kontakta oss

Kontakta oss

EBRID- Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor
Kungsgatan 7881 30 Sollefteå
e-mail: resurscentrum@ebrid.org

Anki Hansson
Beteendevetare/organisationskonsult

Inriktning:
Strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete, individ-, grupp- och organisationsutveckling.

Tel: 070-392 77 44
E-mail: resurscentrum@ebrid.org

Stefan Brattfeldt
Socionom/addiktolog

Inriktning:
Grupp- och chefsutveckling. Krishantering, mental träning.

Tel: 070-548 73 84
E-mail: resurscentrum@ebrid.org