Råd och stöd

Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor

Vi arbetar i en föränderlig bransch som ställer höga krav på koncentrationsförmåga, nytänkande och kundanpassning. För att uppnå kvalitet och säkerhet i verksamheten behöver vi nyktra och drogfria medarbetare.

Resurscentrum och nätverk

Energibranschens Resurscentrum har till uppgift att bistå branschen med omvärldsbevakning, utbildning, rådgivning och metodutveckling i frågor som rör alkohol, narkotika och, från och med 2020, även spel om pengar.
Vi har ett femtiotal medlemmar med såväl stora som små organisationer. Bland andra ingår E.ON, Sundsvalls Energi, Svensk Fjärrvärme AB, Vattenfall Sverige AB, Affärsverket svenska kraftnät och Alingsås Energi i Nätverket EBRID. Ett stort värde finns i möjligheten att utbyta erfarenheter med andra i samma bransch.

Medlemskap i Nätverket bygger på aktiv medverkan i en fråga där alla tjänar på att hjälpas åt.

Nätverket bildades 1994 av intresserade energiföretag var syfte var att:

  • energibranschens företag ska kunna utveckla ett likartat förhållningssätt till alkohol, narkotika och spel om pengar.
  • lära av varandras erfarenheter
  • gynna gemensam fortbildning i ovanstående frågor

Om Din arbetsplats/företag tillhör energi- och kraftbolagen är ni välkomna att söka medlemskap i Nätverket. Se kontaktuppgifter på startsidan, eller kontakt Börje Dahl direkt på nedanstående adress/telefonnummer.

Verksamhet

Resurscentrum finansieras i första hand av medlemsavgifter av företag i energibranschen men även av enskilda företagsuppdrag till uppdragsanpassade priser.

I Resurscentrums service till medlemsföretagen i nätverket ingår:

  • Nyhetsbrev med omvärldsbevakning och nya rön 2 ggr/år
  • Telefonrådgivning (sorteringssamtal ca 20 min)
  • Kvalificerad utbildning och rådgivning till bra pris
  • Initiativ i branschgemensamma frågor och förmedling av kontakter mellan energiföretag
  • Uppbyggnad och underhåll av denna hemsida med tillgång till en stor faktabank och material från olika energiföretag
  • Bättre pris på rehabilitering genom våra ramavtal
  • Nätverksträffar till självkostnadspris arrangerade av medlemsföretagen och Resurscentrum

Börje Dahl – ny verksamhetsansvarig för Resurscentrum:

Från och med den första januari  2020 har jag fått förmånen att ta över nätverkets roder, efter Anki Hansson och Stefan Brattfeldt. och hoppas kunna driva verksamheten i den anda som de och andra har skapat under många år.

Jag är frilansande socionom i Örebro. Där driver jag sedan 15 år tillbaka Dahl  & Dahl preventions- och beroendecenter AB tillsammans med min son Karl, även han socionom.

Jag har arbetat i mer än 40 år med beroendefrågor.

Innan jag blev privatpraktiserande var jag verksam som socialsekreterare, behandlingshems och öppenvårds föreståndare, föreläsare och utbildare.

Sedan 2009 äger Dahl & Dahl de Europeiska rättigheterna för diagnosinstrumentet ADDIS  (Alkohol och drogdiagnosinstrument), rekommenderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks och beroendevården 2015.

En stor del av det vi gör i dag handlar om att certifiera professionella yrkesgrupper  i metoden, såsom sjuksköterskor, läkare, socialsekreterare,  HR ansvariga med flera.

Vi är även sysselsatta med att hjälpa företag att utveckla sina policys/handlingsprogram ,och att föreläsa om  till exempel skillnaden mellan cannabis och cannabinoider, all narkotika som regnar ner från cyberrymden, hur man kan upptäcka problem som rör spel om pengar etc.

Det är med stolthet jag kan konstatera att Energibranschen är unik med att ha ett branschgemensamt nätverk för beroenderelaterade frågor.
Att vara med i EBRID-nätverket är ett naturligt komplement och stöd till bland annat chefer, skyddsombud, företagshälsovården och HR-avdelningen.

Resurscentrums viktigaste uppgift i framtiden är att ge goda förutsättningar till ett levande nätverk, med möjlighet att i olika forum kunna diskutera och ta del av andra medarbetares, chefers, skyddsombuds faktiska erfarenheter av problem med alkohol, droger och spel, bland de anställda.

Jag ser även fram mot att, i tidens anda, utöka de möjligheter till stöd och hjälp som ny teknik erbjuder, och kommer inom kort att lansera en digital företagshälsa för nätverkets medlemmar, med inriktning enbart på beroendefrågor.

Kontakta mig gärna:
E-post: borje@ebrid.org
Telefon: 070-600 84 96