Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor

Vi arbetar i en föränderlig bransch som ställer höga krav på koncentrationsförmåga, nytänkande och kundanpassning.

För att uppnå kvalitet och säkerhet i verksamheten behöver vi nyktra och drogfria medarbetare.

Resurscentrum och nätverk
Energibranschens Resurscentrum har till uppgift att bistå branschen med omvärldsbevakning, utbildning, rådgivning och metodutveckling i alkohol- och drogfrågor.

Vi har ett femtiotal medlemmar med såväl stora som små organisationer. Bland andra ingår E.on, Sundsvalls Energi, Svensk Fjärrvärme AB, Vattenfall Sverige AB, Affärsverket svenska kraftnät och Alingsås Energi i Nätverket EBRID. Ett stort värde finns i möjligheten att utbyta erfarenheter med andra i samma bransch.

Medlemskap i Nätverket bygger på aktiv medverkan i en fråga där alla tjänar på att hjälpas åt.

Nätverket bildades 1994 av intresserade energiföretag och har som syfte att:

 • energibranschens företag ska kunna utveckla ett likartat förhållningssätt till alkohol och droger i arbetslivet
 • lära av varandras erfarenheter
 • gynna gemensam fortbildning i alkohol- och drogfrågor
  Om Din arbetsplats/företag tillhör energi- och kraftbolagen är ni välkomna att söka medlemskap i Nätverket

Verksamhet

Energibranschens Resurscentrum har till uppgift att bistå branschen med omvärldsbevakning, utbildning, rådgivning och metodutveckling i alkohol- och drogfrågor.

Resurscentrum finansieras i första hand av medlemsavgifter av företag i energibranschen men även av enskilda företagsuppdrag till uppdragsanpassade priser.

 

I Resurscentrums service till medlemsföretagen i nätverket ingår:

 • Nyhetsbrev med omvärldsbevakning och nya rön 3 ggr/år
 • Telefonrådgivning (sorteringssamtal ca 20 min)
 • Kvalificerad utbildning och rådgivning till bra pris
 • Initiativ i branschgemensamma frågor och förmedling av kontakter mellan energiföretag
 • Uppbyggnad och underhåll av denna hemsida med tillgång till en stor faktabank och material från olika energiföretag
 • Bättre pris på rehabilitering genom våra ramavtal med exempelvis Nämndemansgården (f.n. 8% rabatt på gällande prislista)
 • Nätverksträffar till självkostnadspris arrangerade av medlemsföretagen och Resurscentrum

Verksamhetsansvariga för Resurscentrum:
- Anki Hansson och Stefan Brattfeldt

Anki och Stefan ger här sin bild av nyttan av att vara med i EBRID:s nätverk för energibranschen.

                                          

Det är med stolthet vi kan konstatera att Energibranschen är unik med att ha ett branschgemensamt nätverk i alkohol- och drogfrågor.

Att vara med i EBRID-nätverket är ett naturligt komplement och stöd till bland annat chefer, skyddsombud, företagshälsovården och HR-avdelningen, anser Anki och Stefan i Resurscentrum.

Vi ser att Resurscentrums viktigaste uppgift i framtiden är att ge goda förutsättningar till ett ”levande” nätverk, med möjlighet att i olika forum kunna diskutera och ta del av andra medarbetares, chefers, skyddsombuds faktiska erfarenheter av problem med alkohol- och drogproblem bland de anställda.

Vi har under de år vi haft förmånen att driva nätverket sett att detta varit en stor framgångsfaktor för att kunna jobba aktivt med frågan ute på företagen.

Att utbyta tankar och känslor, men också regler och strukturer av det som faktiskt fungerar eller inte fungerar med övriga som jobbar inom samma bransch, ger en kontinuerlig utveckling i alkohol- och drogfrågan.

Vision

”En nykter och drogfri arbetsmiljö främjar klara tankar och stadiga händer i energimiljön”

Referensgrupp

Referensgruppen för EBRID är ett stöd för Anki och Stefan i arbetet att driva och utveckla verksamheten vidare, enligt Nätverksmedlemmarnas behov och önskningar, till ett värdefullt Resurscentrum. Dessutom adjungeras vid behov andra personer med olika kompetenser .
 • Jan Persson, SEKO Energi
 • Gisela Ahlberg, Vattenfall Business Services

Om du klickar på deras namn får du se hur de ser ut och vad de berättar om sig själva samt hur de ser på Nätverkets framtidsmöjligheter och behov.