nätverket

Programförklaring

 

Vi hjälps åt!
Ett femtiotal energiföretag är medlemmar i ett nätverk i alkohol- och drogfrågor.
Vi möts två gånger om året på nätverkskonferenser och fortbildning.

Vi är montörer, reparatörer, ingenjörer, administratörer, personal- och beteendevetare, arbetsmiljöingenjörer, fackligt förtroendevalda, linjechefer, säkerhetschefer, jurister och personalchefer.

Vi talar samma språk:

  • Klara tankar och stadiga händer i elmiljö
  • Självklart nykter och narkotikafri driftcentral
  • Aldrig påverkad i trafiken
  • En nykter kundkontakt, övertänkta beslut

Nätverket bildades 1994 av intresserade energiföretag och har som syfte att:

  • energibranschens företag ska kunna utveckla ett likartat förhållningssätt till alkohol, droger och spel om pengar i arbetslivet
  • lära av varandras erfarenheter
  • gynna gemensam fortbildning i frågor om alkohol, droger och spel om pengar.

Ett medlemskap i vårt nätverk kostar 4500:-/år exklusive moms per företag eller 15000:-/år för hel koncern med dotterbolag.

  • Medlemskap i energibranschens nätverk i alkohol- och drogfrågor bygger på aktiv medverkan i en fråga där alla tjänar på att hjälpas åt.