utbildning

Här presenteras våra kommande utbildningar

Nyktra och drogfria arbetsplatser är viktigt. Som en del i att nå det målet genomför Resurscentrum olika utbildningar, kurser och information för energibranschen.

Detaljerat kursprogram skräddarsys utifrån era behov - kontakta oss för förslag.

Ämne Kort beskrivning
Alkohol- och drogers påverkan i arbetslivet (för medarbetarna)

Grundläggande utbildning om alkohol och droger och hur dessa påverkar säkerheten och kvalitén på våra arbetsplatser.

Genomgång av olika narkotikapreparat, kännetecken (signaler) vid missbruk samt hur vårt beteende påverkas av alkohol och droger.

Att hantera missbruksproblem som chef/arbetsledare/
arbetsmiljöombud

Särskilt fokus läggs på hur alkohol och droger påverkar en trygg och säker arbetsmiljö.

Genomgång av olika narkotikapreparat, kännetecken (signaler) vid missbruk samt hur vårt beteende påverkas av alkohol och droger.

Informatörsutbildning

 

En utbildning för nätverkets medlemsföretag som vill öka sin kommunikativa kraft.
Målet är att stärka förmågan att sprida kunskap och marknadsföra en idé, som konceptet kring alkohol- och drogprevention på arbetsplatsen.
Konsultationer utöver bastjänst för chefer och skyddsombud - timbasis.

Rådgivning, stöd och handledning genom enskilda konsultationer.

Medverkan i tillfälliga arbetsgrupper tex arbetsmiljö- kommittéer mm.

Framtagande och implementering av alkohol- och drogpolicy och handlingsprogram