Utbildning

För att vidmakthålla/öka medvetenheten om hur vi kan förebygga, upptäcka och åtgärda beroenderelaterad problematik på arbetsplatsen, tillhandahåller Resurscentrum riktade utbildningar, som skräddarsys allt efter företagens egna behov.

Nedan följer några exempel på frågeställningar/rubriker som kan belysas vad gäller hantering av alkohol, narkotika och spelrelaterade problem i egenskap av chef/arbetsledare/arbetsmiljöombud. Särskilt fokus läggs på hur alkohol och droger påverkar en trygg och säker arbetsmiljö.

 • Genomgång av olika narkotikapreparat, kännetecken (signaler) vid användning samt hur vårt beteende påverkas av alkohol och droger.
  Har du och din arbetsplats det som behövs för att undvika negativa överraskningar där substanser eller spel är inblandade?
 • Vet ni vad som krävs för att veta om en medarbetare, familjemedlem eller klient har utvecklat ett beroende av spel, alkohol, narkotika, nätdroger eller läkemedel?
 • Vad kan en chef göra åt någons alkoholberoende?
 • Kan man tvinga någon till behandling?
 • Kan vi säga upp en medarbetare som har tagit ett återfall efter avslutad behandling?
 • Gäller samma arbetsrättsregler för alkohol som för narkotika?
 • Vad menas egentligen med ”nätdroger”?
 • Hur kan vi upptäcka drogrelaterade problem på jobbet?
 • Hur kan en resa in och ut ur beroendets mörker se ut?
 • Hur bemöter vi en medarbetare som dricker för mycket?
  Hur ser en fungerande beroendebehandling ut?